Στον σημερινό κόσμο που άντρες και γυναίκες καλούνται να παίξουν πολλαπλούς και, συχνά, αντικρουόμενους μεταξύ τους ρόλους, προκειμένου να ανταποκριθούν στην ολοένα και πιο απαιτητική καθημερινότητα, αναδεικνύεται ένα βασικό ζήτημα: το ζήτημα της αποσαφήνισης, της επιλογής και, κατόπιν, της αυτοδέσμευσης στις προσωπικές αρχές και αξίες μας.

ΤΗΣ ΤΕΡΕΖΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα…

Women Leader, Φεβρουάριος 2022