Η περίοδος που διανύουµε εµπεριέχει πολλές και γρήγορες αλλαγές για τις εταιρείες και για τα στελέχη τους. Στο πλαίσιο της υποστήριξης που προσφέρω κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, επέλεξα να διαβάσω το εν λόγω βιβλίο.
Γράφει η Τερέζα Βενετσάνου, Founder Winning Culture / Impact Facilitator, Diploma in Executive Coaching & OD

Για κάποιους οργανισµούς, οι αλλαγές ενδέχεται να επικεντρώνονται στη συρρίκνωση ή στην απλοποίηση των δοµών τους, ενώ
σε κάποιες άλλες στην κουλτούρα τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι οµάδες καλούνται να παίξουν έναν πολύ αποφασιστικό ρόλο. Το βιβλίο παραθέτει το πώς µπορούν να δηµιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι οµάδες αυτές να µειώσουν τις διενέξεις, να εκµεταλλευτούν τις δυναµικές και να µεγιστοποιήσουν την αποτελεσµατικότητά τους.

Σύµφωνα µε τον Kondalkar, η οργανωτική ανάπτυξη ορίζεται ως ένα σύνολο θεωριών βασισµένο στην επιστήµη της συµπεριφοράς, των αξιών, της στρατηγικής και των τεχνικών, που έχουν ως στόχο την προγραµµατισµένη αλλαγή, προκειµένου να επιτευχθεί η ατοµική πρόοδος καθώς και η οµαδική απόδοση µέσω της αλλαγής των ατοµικών συµπεριφορών.

Επίσης, το βιβλίο περιγράφει τη «συνταγή» για να επιτευχθεί και να προαχθεί η δηµιουργία της καταλληλότερης συσχέτισης µεταξύ ατόµων και εταιρειών, εταιρειών και ευρύτερου περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται, αλλά και µεταξύ των οργανωτικών συστατικών όπως η στρατηγική, η δοµή και οι διαδικασίες. Το αποτέλεσµα της «συνταγής» αυτής αποτελεί την εταιρική κουλτούρα. Επιπλέον, εξηγεί ότι η οργανωτική ανάπτυξη είναι µια συνεχόµενη διαδικασία που υλοποιείται µέσω µακροχρόνιων και βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς συµβούλους.

Είναι ένα ευκολοδιάβαστο βιβλίο µε ξεκάθαρη δοµή και περιγραφές πολλών εργαλείων και θεωριών, ενώ χρησιµοποιεί case studies και ερωτήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Συµπερασµατικά, παρότι όχι πολύ πρόσφατο, δίνει στον αναγνώστη όλες τις βασικές πληροφορίες για το τι είναι η οργανωτική ανάπτυξη, πώς κάποιος µπορεί να την εφαρµόσει και τι µπορεί να κερδίσει µια εταιρεία από µια τέτοια παρέµβαση. Ιδανικό βιβλίο για κάποιον που ενδιαφέρεται για το θέµα και τους επαγγελµατίες της κατηγορίας αυτής.

Εκδόσεις: International Pvt Ltd Publishers
Συγγραφέας: V.G. Kondalkar

Εµπνευσµένες Ατάκες

“Η δουλειά είναι το καταφύγιο των ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν τίποτε άλλο.”
ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΙΛΝΤ

“Χωρίς δουλειά, η ζωή σαπίζει, αλλά όταν η δουλειά είναι άψυχη, η ζωή εκφυλίζεται και ξεψυχάει.”
ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ

“Οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν µόνο τόσο όσο χρειάζεται για να µην απολυθούν και πληρώνονται µόνο τόσο όσο χρειάζεται για να µην παραιτηθούν.”
GEORGE CARLIN

“Όταν σου αρέσει η δουλειά σου, κάθε µέρα είναι αργία.”
FRANK TYGER

“Το να βρεις τη χαρά στη δουλειά σηµαίνει να ανακαλύψεις την πηγή της νεότητας.”
ΠΕΡΛ ΜΠΑΚ

“Αν δεν θέλεις να δουλεύεις πρέπει να δουλέψεις ώστε να βγάλεις αρκετά χρήµατα ώστε να µη χρειάζεται να δουλεύεις.”
OGDEN NASH