Η Winning Culture ιδρύθηκε με σκοπό να υποστηρίξει εταιρείες και οργανισμούς ώστε να μεταμορφώσουν και να εξελίξουν την εταιρική τους κουλτούρα και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες της εποχής.

Η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας προϋποθέτει  την υλοποίηση συγκεκριμένων και μετρήσιμων για τα αποτελέσματά τους παρεμβάσεων, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Στη βάση όλων των παρεμβάσεων βρίσκεται η ευθυγράμμιση του οράματος και των αξιών του κάθε οργανισμού με τις δράσεις του, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και την επίτευξη βιώσιμης κι αειφόρας ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του:

  • Με καινοτόμα και υψηλής απόδοσης εργαλεία και διαδικασίες, διερευνούμε και εντοπίζουμε τα δυνατά… «χαρτιά» αλλά και τα πιο αδύναμα σημεία κάθε οργανισμού.
  • Με στοχευμένες παρεμβάσεις, αναδεικνύουμε και εμπλουτίζουμε τα ισχυρά χαρακτηριστικά και δημιουργούμε το πλαίσιο για τον έλεγχο, τη διαχείριση και ενίσχυση των όποιων αδυναμιών.
  • Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται με επαγγελματισμό, σε ασφαλές και αυστηρά εμπιστευτικό περιβάλλον και με ρυθμό, που να είναι βιώσιμος και συμβατός με τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού, ώστε να δημιουργηθεί η βέλτιστη και ισχυρότερη εκδοχή της εταιρικής κουλτούρας.

Οι σύμβουλοι της Winning Culture μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο συνολικά σε έναν οργανισμό (Οrganisational Development) όσο κι εξατομικευμένα σε στελέχη (Executive Coaching) σχεδιάζοντας και υλοποιώντας παρεμβάσεις υψηλής απόδοσης και μετρήσιμης αποτελεσματικότητας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο: www.winningculture.eu